Regisztráció
Felhasználónév: Jelszó: Új jelszó!

Belépési adatok

*
*
*
*
*

Szállítási adatok

*
*
*
*
*
*
*

ÁSZF

Jelen szabályzat tartalmazza a Mixbid.net on-line aukciós portál - üzemeltetője Leslie Cooper Ausztrál székhellyel, bejelentve a vállalkozók nyilvántartásában az ABN 31 693 189 837 számon - (a továbbiakban: szolgáltató) felhasználási feltételeit és annak szabályait. Amennyiben az aukciós portál szolgáltatásait valamely felhasználó igénybe veszi, a szolgáltatás igénybe vételének tényével elfogadja a jelen szabályzatban foglalt felhasználási feltételeket, azzal, hogy azon felhasználási feltételeket megértette, és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Általános rendelkezések

 • A Szolgáltató az aukciós portálon keresztül on-line aukciós tevékenységet végez, amely tevékenység keretében a felhasználók a szolgáltató vagy más harmadik személyek által felajánlott termékre licitálhatnak.
 • Az aukciós portál által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy felhasználónak minősül, és a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • A felhasználó köteles a weboldalon kínált szolgáltatásokat az EU-s jogszabályoknak és a weboldalon közzétett felhasználási feltételeknek megfelelően használni.
 • A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az aukciós portál használatából -ideiglenes jelleggel vagy véglegesen - kizárja mindazokat a személyeket, akik jelen szabályzatban foglaltakat, nem tartják be, s akik az aukciós portál által biztosított jogokkal visszaélnek. A Szolgáltató a használatból való kizáráson túlmenően egyéb jogi következményeket is érvényesíthet.

A Mixbid.net oldalon nyújtott szolgáltatások használatának feltételei

 • Az aukciós portál által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag olyan személyek vehetik igénybe, akik 18. életévüket betöltötték, továbbá akik regisztrációja az aukciós portálon sikeres volt.
 • Kérjük, kizárólag magyar felhasználók regisztráljanak. Működési területünk Magyarország.
 • A felhasználók a regisztrációhoz kötelesek on-line regisztrációs űrlapot kitölteni. Az aukciós portál oldalain történő regisztráció és a felhasználói fiók fenntartása díjmentes.
 • A felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti és szavatolja, hogy a regisztrációs oldalon feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek.
 • A felhasználó a regisztráció során felhasználói nevet választ, amely az aukciós portálon belüli kommunikációban azonosításra szolgál, hogy az esetleges visszaélések elkerülhetők legyenek. A Felhasználó köteles mások jogait, illetve a közízlést nem sértő felhasználónevet választani.
 • A felhasználók, nem adhatnak meg a regisztráció során, reklám tartalmú, sértő, illetve obszcén, és megtévesztő nevet. Ilyen név esetén a felhasználó regisztrációját ügyfélszolgálatunk törölheti.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrált felhasználók által megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Hamis adatszolgáltatás miatt a felhasználó az aukciós portál használatából kizárható.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó bizonyítható módon több alkalommal regisztrál, aukciós portálunk a Felhasználó hozzáférését korlátozza, illetve a többszörös regisztrációt saját hatáskörében megszüntesse a kreditjei visszatérítése nélkül.
 • Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a felhasználó által megadott adatok igazságtartalmáért, valamint az aukciós portál használata közben tett nyilatkozataiért.
 • Amennyiben egy licitált aukció során olyan technikai hiba lép fel, amely minden licitálásban részt vevő felhasználót érint, és így a licit szabályszerű lebonyolítása nem történhet meg, úgy azt az érintett felhasználónak 24 órán belül jeleznie kell az ügyfélszolgálat felé, a szükséges lépések megtétele érdekében.
 • A regisztrált Felhasználó nem adhat át a felületen használt felhasználónevére és jelszavára vonatkozó adatot harmadik fél részére. Amennyiben a regisztrált Felhasználó a felületen használt felhasználónevére és jelszavára vonatkozó adatot harmadik fél részére átad, a Szolgáltató ennek következményeiért nem tartozik felelősséggel.
 • A Felhasználó köteles a weboldalon kínált szolgáltatásokat az EU-s jogszabályoknak és a weboldalon közzétett felhasználási feltételeknek megfelelően használni.
 • A Felhasználó nem adhat ajánlatot egyidejűleg több felhasználói fiók segítségével.
 • A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó eljárásáért.
 • A felületen kínált termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült minden fizetési kötelezettség a Felhasználót terhel.
 • A Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval létrejött szerződését felmondani azzal a feltétellel, hogy az annak hatálya alatt felmerült kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

Licitálások

 • Az aukciós portál által szervezett liciteken kizárólag a regisztrált felhasználók vehetnek részt.
 • A licitálási lehetőség a licit tárgyának az aukciós portálon való feltüntetésével kezdődik.
 • A licit befejezésig hátralévő időt óra mutatja, amely a licit teljes időtartama alatt látható. Amennyiben valamely regisztrált felhasználó licitál, a licit hatására az óra automatikusan 15 másodpercet ugrik vissza annak érdekében, hogy a többi regisztrált felhasználó még licitálni tudjon. A licit akkor fejeződik be, amikor az óra  kiírja a befejezve feliratot.
 • A licit vissza nem vonható, a regisztrált felhasználó ezen nyilatkozatához kötve van.
 • A regisztrált felhasználó licitálásonként 1 kreditet használ fel az egyenlegéből.
 • Az aukciót az a regisztrált felhasználó nyeri, aki a licitálás során az utolsó licitet megtette.
 • A licitet megnyerő regisztrált felhasználó részére a szolgáltató köteles a licit tárgyát a licitben megjelölt bruttó áron átadni. A liciten győztes regisztrált felhasználó és szolgáltató közötti adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a licit tárgyának vételára maradéktalanul kiegyenlítésre kerül azon költségekkel együtt, amelyek a licit kiírásában szerepeltek.
 • A felek közt az adásvételi szerződés nem jön létre akkor, ha licitet megnyert regisztrált felhasználó a győztes licitről szóló értesítésnek felhasználói profiljára való megérkezését követő 7 napon belül az értesítést nem igazolja vissza, illetve a vételárat nem fizeti meg. Ebben az esetben a felek úgy tekintik, hogy a licit-győztes regisztrált felhasználó a szerződéstől elállt, és az adásvétellel kapcsolatos minden egyéb igényéről is lemondott.
 • A felhasználók adott licitálás során egy alkalommal, legfeljebb a licit lezárulta utáni 72 órában jogosultak a normál árhoz képest az általuk megtett kreditek összegével csökkentett áron a licitált termék megvásárlására, amennyiben ez az adott termék vonatkozásában kijelzésre és engedélyezésre került.
 • Amennyiben a licitálás során olyan technikai probléma lép fel, amely megakadályozza a licitálási folyamat normál lebonyolítását és lezárását, vagy valamely felhasználó jogosulatlan előnyhöz jutna, úgy a licitálást törölni kell, a felhasználók megtett kreditjeit az adott licit vonatkozásában teljes egészében jóvá kell írni, és a licitet egy másik időpontban újra kell indítani változatlan feltételek mellett.
 • A Mixbid.net fenntartja a jogot, az árverést illető technikai zavar esetén, a licitálás ideiglenes felfüggesztésére. Ebben az esetben a licitálás az adott ponton leáll, és későbbi időpontban kerül meghirdetésre az árverés folytatása, attól a ponttól ahol megszakadt, vagy a felhasznált krediteket ügyfélszolgálatunk visszaírja a felhasználók felhasználható kreditjeihez.
 • Összejátszás és megtévesztés szigorúan tilos a Szolgáltató által működtetett oldalon. A megtévesztés körébe tartozik bármilyen, a licit végeredményének manipulálására tett cselekedet, melyek célja a Felhasználó előnyhöz juttatása. A rendszer titkos adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés, és ennek alapján történő licitálás is megtévesztésnek minősül. Különösen, és korlátozás nélkül, a megtévesztés körébe tartozik mindenfajta összejátszás. Ha az összejátszás, vagy megtévesztés gyanúja megalapozottnak bizonyul, akkor a  Szolgáltató jogosult arra, hogy a gyanús Felhasználó számláját és az azon lévő krediteket zárolja. Ellenőrzési módszereink kiszűrik a szokatlan mintákat követő liciteket, amelyet munkatársaink ezt követően alaposan kivizsgálnak. Kivizsgáljuk valamennyi Felhasználónk összejátszás gyanújáról szóló jelentését is. A felhasználók, akiknél az összejátszás vagy megtévesztés bizonyítást nyer, vagy ezzel alaposan gyanúsíthatók, elvesztik rendelkezési jogukat kredit-egyenlegük felett. Továbbá a Szolgáltató jogosult arra, hogy minden így szerzett nyereményt visszavonjon, a játékos számláját megszüntesse és a rajta levő krediteket lefoglalja az okozott kár mértékének erejéig. A Szolgáltató ilyen esetekben fenntartja a polgári jogi és büntetőjogi eljárásának indításának jogát.

Kredit

 • A regisztrált felhasználó licitálási jogát kredittel gyakorolhatja. A kredit a regisztrált felhasználó egyenlegének egy feltöltési egysége. 1 kredit 1 licitet/bidet tesz lehetővé, és a felhasználást követően azonnal levonásra kerül a regisztrált felhasználó egyenlegéből. Kredit feltöltésére a regisztrált felhasználó korlátlanul jogosult. A kredit pénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
 • A regisztrált felhasználó a felhasználói jogviszonyának megszűnése esetére nem tarthat igényt a már jóváírt kreditek pénzbeli ellenértékére, az mindenkor a szolgáltatót illeti.

A licit tárgya

 • A licitálás tárgyai az Európai Unió jogszabályai szerint közforgalomban árusítható termékek (fizikai tárgyak), szolgáltatások, valamint a felhasználási egységnek minősülő kreditek lehetnek.
 • A licit tárgyáról az aukciós portálon a szolgáltató illusztrációként fényképe(ke)t jelentet meg, illetve írásos formában is hozzáférhetővé tesz minden információt a termékről. A licit tárgya vonatkozásában a szolgáltató kizár minden olyan igényt, amely abból ered, hogy az illusztrációként feltüntetett és a ténylegesen leszállított áru között nincsen teljes tételazonosság.
 • A regisztrált felhasználók az adásvételi szerződésből eredő jogaikat (beleértve a szavatossági jogokat) a mindenkor hatályos EU-s jogszabályok szerint érvényesíthetik.

Fizetési feltételek

 • A regisztrált felhasználók és a szolgáltató közötti pénzmozgás rendszerint elektronikus úton történik. (PayPal fizetési mód).
 • Az adásvételi szerződés létrejöttéhez a licit győztes regisztrált felhasználó általi előre fizetés szükséges. A Szolgáltató részére fizetendő, a Szolgáltató weboldalán feltüntetett díjak bruttó díjak, azok az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Szállítási feltételek

 • A Mixbid.net vállalja, hogy a felhasználó által megnyert terméket, futárszolgálat igénybevételével szállítja ki. A szállítási költség a vevőt (a licit-győztes regisztrált felhasználót) terheli.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár, sérülés, hiba, illetve egyéb igény vonatkozásában, amely a szállítás során illetőleg a licit tárgyának a futár részére történt átadását követően keletkeztek. Ezen igények a futárral szemben közvetlenül érvényesíthetők.
 • A szállítási költség és a határidő (5-15 munkanap) a licitált termékek esetén az adott termék adatlapján található. A megadott szállítási határidők az áru kifizetésének pillanatától értendők.

Záró rendelkezések

 • Szolgáltató és regisztrált felhasználó egyértelműen kijelentik, hogy a szerződés tartalmát elfogadottnak tekintik. Ezen szerződés aláírások nélkül is érvényes! A felhasználó ráutaló magatartással fejezi ki a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését.
 • A Mixbid.net nem vállal felelősséget, az adott országban, az esetleges jogszabályok változásából adódó, a licitálást érintő változásokért.
Feliratkozom a hírlevélre!
Elfogadom a Felhasználói Feltételeket!**

6E18d37

Elfogadom a Felhasználói Feltételeket!**
Adja meg az ellenőrző kódot!
 
 
TOP